Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
II
12 Op 't verschijnen der lente. png. 18
J3 Uct riet en de eikenboom. »19
14 Zinspreuken.......... • . »20
JEREiniAS DB DECKER, geb. te Dordrecht in 1609
overleden in 1666 te Amsterdam*
15 Lentelied.............» t3
IG Morgenstond. • ..........»25
17 Te vroeg ontluikende bloem......»29
JAN VOS , van beroep glazemnker , geb. wnarschijn-
Hjk te Amsterdam in 1620 en aldaar in 1667 overl.
18 Puntdichten...... ......»31
JAN IIERMANSZ KRUL, van beroep een smid,
leefde omstreeks het midden der 17de eeuw,
19 Gerust leven,.................» 32
20 Zong van C o n s t a n t i n u s. «»«••* »33
JACOr»\TESTERÏiAA>\ Ridder enz. geb. te'sGraven-
hage in 1599 en overl. inl670, op eeo door hem aange-
legd landgoed, Ockenburggenoemd, waar hij-stil leefde.
21 Op ontijdige heviglieid. « .......»34
WILLEM SLÜITER, Predikant, geboren in 1627 te
Nede in Gelderland, overleden in 1673 te Zwol,
22 lïuitciilcven. %..........»35
JOOST VA» DEN TOWDEL, geb. te Keulen in 1587
en overl. te Amsterdam in 1679*
23 Beekzang nan Kalharine, • . , • • ■ » 38
24 Wildzang.............»40
25 He getrouwe Uagedis« « ...............» 41
26 KorthcH des tijds..........» 43
27 Verlroosling aan O. Vossius bij liet over-
lijden van zijn* zoon............»44
28 Uitv.iart van Maria van den Vondel. . » 45