Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
37. AVONDBEDE.
Äimagtig Heer, die licht van duister scheidt,
ü zeg ik dank voor 'tgoed van dezen dag,
Die met de zon verdwijnt gelijk hij plag:
Hoe ver vertoont zich uw weldadigheid!
De dag gaat heen. Nu komt ér weer een nacht.
En ik j vermoeid, begeef mij vast te rust.
Zoo wordt, als Gij de lamp des levens bluscht.
De mensch in zijnen dood te rust gebragt.
Wat is er dat naar 't leven meer gelijkt
Dan elke dag ; wat zweemt meer naar den dood
Dan slaap : naar 't graf dan 't bed , daar kleen en groot
Den arbeid, zorg en kommer in ontwijkt?
De slaap, een dood, die weinig uren duurt.
Herinner' mij den dood, dien längsten slaap;
Opdat mijn hart zich niet aan 't aardsch vergaap*.
Gelukkig die hier nooit verzuim bezuurt.
Zoo schiet geen slaap van zonde in hart of oog,
Ais de oude slang zijn strik en lagen leit.
Bewaar mij, Heer, in deze duisterheid,
In 's werelds droom, die menig mensch bedroog.
Al dekt ons nu de nacht met zijn gordijn ,
De duistre nacht blijft voor uw' oogen licht.
Voor U, en voor uw eindeloos gezigt
Is nacht als dag, en schaduw zonneschijn.
Geen straatgeschrei, geen brand of watersnood.
Noch 'tsteken van des oorlogs moórdtrompet
Verstoor te nacht de rust van 't stille bed: