Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Waartoe uw' zuster zoo beklaagd ,
En hare zïel terug gebeden ?
Zij is ontslagen van verdriet,
Er» hoort voortaan uw' zuchten niet.
Toen 't ligchaam , smeltende als het wasch ,
In arbeid gïng, oni w eêr tot asch ,
En eigen elenient te keeren ,
Kon ze uw meedoogen niet ontberen:
Uw' Barbara, uw' halsvriendin
Zag toen met vreugd , maar stervende oogen ,
De zuivre teekens van uw min ,
Daar gij , tot in uw hart bewogen,
Geen troosteres meer scheent te zijn ,
Maar zelf te dragen al haar pijn.
Nu, vrij van aarsche damp en stof.
Ziet ze in triomf het hemelsch hof.
Daar haar do Cherubijnen groeten.
En treedt de wolken met haar voeten.
Nu schijnt de gansche wereldkloot
IJaar slechts eene enkle stip te wezen
En ze is uit dezen korten dood,
Gelijk een Feniks opgerezen.
Om eeuwig , zonder perk of uur ,
Te juichen in 't gestarntlazuur.
Daar 'tal onwrikbaar blijft in stand,
Is waarlijk 't regte Vaderland.
Hier sukkelen we in veel gevaren
Op 'swerelds ongestuime baren:
Nu sleept de vloed, dan de ebbe ons meó.
En als in *t pekelschuim begraven,
Is 't overal ontrouwe zee ,
En nergens een geruste haven.