Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
fïedeellclijk in asch gelegd werd. liehl Michaëly Michiel
dc liuiter. Stroommond y de mond van de rivier de Teenjs,
Gent^ de ndmira;il van G e n t.^ ZeemarSy zeegod of zeeheld.
Wars was bij de oiiden do god des oorlo^js. Europc had
niet kecls genoegy het kon niet luid genoeg door iieel Europa
verkondigd worden. Met <jdanden boeij , door inidilel van
zagen, vooraande schepen bevcsligd, wil men dat in d»;n jare
1218, inzonderheid Huarleiiimeis lol de slad Damiate zijn
doorgedrongen, en dezelve hebben veroverd, welke stad aan
een arm des Nijls lag , welke door eene keten was gesloten.
Ijzren vloeren enz. fn 10C7
loèn de beroemde togt
planls
had, die hier bezongen wordt, was de Teems door ijzren ke-
tenen gesloten j terwijl men, oni den toegang nog moeije-
lijker le innkeu, verscheidene schepen in den vloed had laten
zinken. Snoeren^ beteugelen. Faëton enz. Volgens de Fa-
Lelleer zoude Faëton, de. zoon van Fe bus, de zonnegod,
op ^zijn verzoek in plaats van zijnen vader den zonnewagen
mennende het bestuur daarvan verloren en te digt bij de aarde
gekomen zijn, waardoor deze door eene verschroeijende hitte
werd geteisterd. Blakerde ^ verzengde, verschroeide. 2'eerns^
7iimf üivL, volgens de fabelleer werd elke stroom door eene
godin bewoond. De Teems wordt hier voorgesteld als door
de hitte van het gevecht u'Ugedioogd, zoodat hare slroonigodin
naar zee moest om haar hoold onder te dompelen, VariLiky
haar. Hals<jtvaar, lijfsgevaar.
35. AAN MAGTHILDA, OP DEN DOOD
HARER ZUSTER.
Wat schreit ge beide uwe'oogen uit.
En vult al 't huis niet rouwgeluid ?
Hoe ziet men op die lieve wangen
Een zilvren dauw van tranen hangen ?
Magthitde, schoone en wijze maagd,
Die alles wikt naar eisch van reden.