Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
f)ie hruisclit door duizend kogels voort
En lilampt de Britsche magt afin boord.
Nu smookten al haar oorlogschepen
En slrandkasteelen kloek vermand.
En magazijnen in een brand.
Die Londen eeuwig na zal slepen;
De Teems kroop opwaarts naar zijn bron.
Beducht of weder Faëton,
'i'en zonnewagen opgestegen,
In zulk een onverwachten stond
Hem blakerde op zijn'eigen grond.
De Teemsnimf, schreijende en verlegen ,
, Versmacht op haar gewone ree.
En dompelt haar paruik in zee.
Zoo beefden eertijds d* ïtaaljanen ,
Toen Hannibal zijn' legermagt
Voor Romen over de Alperi bragt
Met uitgevouwen standerdvanen.
Dat beet de zeeslang, trots en dol,
Verworgen in haar eigen hol,
Die buiten regt gespat en banden,
Alsof de Leeuw van Holland sliep,
Nog flus door heel de wereld riep :
u Wij hebben zeegeweid in handen."
Maar gij, die in den lichten brand
Üw leven waagt voor 't vaderland,
En 's vijatids magten durft besnoeijen ,
Als gij hem in den boezem boort,
En op zijn eigen strand versmoort
Om vrede uit oorlog te doen groeijen ,
Hoe maakt ge niet uw halsgevaar
Den heelen Staat uw schuldenaar!
JOANNKS ANTOMIDES VAN DEK CUES.
■ Oatai, /.eegiitcn, ijavi iis. SchtVimj, ivr Schelling. Koning^
study LonJcii, • wel!;e iUd inlüOG, door eeu'geweldigen brautt