Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Maar trapt haar buren op den nek.
Held Michael, van edlen toren
Ontstoken, blaakt van ongeduld
Om tierannijë , zonder schuld,
Den armen dorpeling beschoren.
En wenscht door heldenmoed niet lof
Haar trofschheid neêr te treên in 't stof.
Zoo rukt hij, met een bosch van kielen
Den Teemsstroom op , in 't ingewand
En aangezigt van 's vijands land ,
Maar niet ten plaag van arme zielen:
Dat voegt geen oorlogsleeuw vol moed ,
Maar winterwolven heet naar bloed.
Hij sluit den stroommond zelf van buiten ,
En houdt den Watergod in toom;
Daar Gew<, die Zeeinars, zonder schroom.
En van geen driest geweld te stuiten,
Het ondier, met ons bloed gemest,
Verworgt en foltert in zijn nest.
Zoo volgt de boschleeuw, opgestoven.
Na lang geduld, door wildernis
En wegen daar geen uitvlugt is.
Den tijger in zijn hol van boven ;
Geen woestenijspelonk , hoe naar,
Beschermt zijn' vijand in gevaar.
De aloudheid juichte op alle straten ,
Euïope had niet keels genoeg.
Toen Haarlem met getanden boeg
De keten brak van Damiaten,
En rukte, d'Aziaat ten spot,
Gevangen Christnen uit het slot.
Nu zeilt men over ijzren vloeren
En schepen, uit verbaasden moed
Gedompeld in den steilen vloed.
Om hier den Waterleeuw le snoeren.