Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Wien is der glansen glans verschenen?
Dat Zien is nog een hooger heil
]>an wij van uw' genade ontleenen;
Dat overschrijdt het perk en peil
Van ons vermogen. Wij verouden
In onzen duur j Gij nimmermeer;
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godheid; zingt haar eer.
Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig : eer zij God;
Buiten God is 't nergens veilig :
Heilig is hel hoog gebod.
J. V. D. VONDEL.
liondcyi zonder tegenwujt, werelden, die vrij rondzweven.
ll^anken ^ wankelen, Bevroén, bevroeden, begrijpen, bevat-
ten, Serajijne veder, en gl en pen. Schort, ontbreekt. Orakel^
godspraak, de waarheid van wege de Godheid uitgesproken.
34. DE TEEMS IN BRAND.
De Britsche \wlven, uitgelaten
In breidelooze razernij.
Verbranden Neérlands koopvaardij.
En blakren Holland in zijn' gaten ,
En zetten, tegen krijgsverband,
't Onnoozle Schelling in den brand ,
Die, Engeland om 't hart getroffen.
De Koningstad begraaft in puin,
En bliksemt haar verheven kruin,
Tot dat ze in de asch komt nederploffen
Nog hoort ze naar geen vreêgesprek,