Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Het hart, de hronaâr, de oceaan,
En oorsprong van zoo vele goeden
Als uit hem vloeijen, en bestaan
Bij zijn' genade en alvermogen ,
En viijsheid , die hun 't wezen schonk.
Uit niet, eer dit in top voltogen
Paleis, der heemlen hemel, blonk.
Daar wij met vleuglen de oogen dekken
Voor aller glansen Majesteit;
Terwijl we *s hemels lol'galn) wekken.
En vallen, uit eerbiedigheid,
Uil vreeze, in zwijm op *t aanzigt neder ?
Wie is het? noemt, beschrijft ons Hem,
Met eene fc^erafijne veder :
Of schort het aan begrip en stem?
Dat 's God. Oneindig eeuwig Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft.
Vergeef het ons ; o nooit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft,
Nooit uitgesproken, noch te spreken,
Vergeef het ons, en scheld ons kv^ijt
Dat geen verbeelding, tong, noch teeken
U melden kan. Gij w aart. Gij zijt,
Gij blijft dezelve. Alle f^nglenkennis
En uitspraak, zwak en onbekwaam,
Is maar ontheiliging en schennis;
Want ieder draagt zijn' eigen naam.
Behalve Gij. Wie kan U noemen
Bij uwen Naam? wie wordt gewijd.
Tot uw Orakel ? wie durft roemen ?
Gij zijt alleen dan die Gij zijt,
U zelf bekend en niemand nader.
U zoo te konneH, als gij waart
Der eeuwigbeden glans en ader;
Wieu is dat licht geopenbaard?