Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Den slaaf van eenen vrijen staat,
Die tot gemeene best zat ramen,
Verbinden zoo veel hoofden zamen;
Hij wordt gebeten van den nijd,
Hoe vroom en eerlijk hij zich kwijt.
De tabbert, ik beken 't, is eerlijk,
En 't kussen deftig en raadsheerlijk :
IMaar och, wat is 't een lastig pak !
Wat moeite nestelt onder *t dak ,
Daar ieder vlamt op hooger stoelen.
En allerlei gebreken woelen!
J. V. D. V<j)NDEL.
Het dun gezaaid gcstanit wil zeggen , het door hel mor-
genlicht verpiinderd nnnt.il starren. O verkenen ^ overdoen,
afstaan. De Monjen&tar is de planeet Venus De voerman
en de groote Beer zijn twee sterrebeelden, waarvan het Inalsle
meer algemeen als de Wogen bekend is. De gQuden Titany
<le zon, Ida , een berg op het eiland Creta. Iris^ de re-
genboog. Afgetuxndy afgeperkt, yeer % ver.
33. GOD.
Wie is het, die zoo hoog gezeten-.
Zoo diep in 't grondelooze licht.
Van tijd noch eeuwigheid gemeten,
Noch ronden, zonder tegenwigt.
Bij zich bestaat, geen steun van buiten
Ontleent, maar op zich zelven rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wanken, draait, en wordt gedreven,
Om 't een en eenig middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven.
De ziel van alles wat gij kunt
Bevroên, of nimmermeer bevroeden;