Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Op rozebladen, versch ontloken:
Wanneer zich opdoen duizend roken.
En duizend kleuren, voor het oog,
Van bloemen , als een regenboog,
Als Iris bruiloftskleed geweven.
Een schilderij, vol geest en Jeven.
Hij plant, bij poot, of bij verzet.
Belaagt de voglen met zijn net;
Of overleenende met ijver.
Trekt spartelvisschen uit den vijver.
Met zijn' gebogen hengelroe;
Of is hij zulke spelen moé.
Hij spant zijn paarden in, vóór 't dagen ,
En gaat met honden 't knijn belagen;
Of rijdt, bij klaren zonneschijn.
Door wegen, die gestrengeld zijn
Als voormaals der Kretenzen doolhof;
Hier bloeit 'een afgetuinde koolhof;
Daar lacht een beemd, een klaverwei,
Omsingeld met een boomenrei.
Men melkt der koeijen uijers wakker:
Hier zwoegt en ploegt men op den akker.
En ginder hoopt men op 't gewas :
Daar zaait men boekweit, ginder vlas :
Hier groeit en bloeit het welig kóren,
Omheind met stekelige doren :
Daar spoedt een speeljagt over 't meer:
Hier rookt een dorp, en ginder veer
Wil in 't verschiet een siot verflaauwen.
En hooger op 't gebergte blaauwen.
Ver dwaalt hij van dit leven af,
Dien de onrust nagaat tot in 't graf,
En tot den avond, van den morgen ,
Geknaagd, geplaagd wordt van de zorgen;
De zorg, die nimmer rusten laat