Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Nu zy hen ziet in 't bloed versmoren.
Vergaan die naauwlijks zijn geboren,
En zoo veel zwaarden rood geverfd?
Zij ziet de mei lek op de tippen
Van die bestorve en bleeke lippen.
Gerukt nog versch van moeders borst.
Zij ziet de teére traantjes hangen,
Als dauw, aan druppels op de wangen.
Zij ziet ze vuil van bloed bemorst.
De wenkbrauw dekt nu met zijn' boogjes
Gelokene en geen lagchende oogjes,
Die straalden tot in 't moederhart;
Als starren, die met haar gewemel
Het aanschijn schiepen tot een' hemel,
Eer 't met een mist betrokken werd.
Wie kan de ellende en jammer noemen,
En tellen zoo veel jonge bloemen,
Die vroeg verwelkten, eer ze nog
Haar frissche bladeren ontloken.
En liefelijk voor ieder roken .
En 's morgens dronken 't eerste zog?
Zoo velt de zigt de korenairen.
Zoo schudt een bui de groene blaèren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.
Wat kan de blinde staatzucht brouwen.
Wanneer ze raast uit misvertrouwen!
Wat luidt zoo schendig dat haar rouwt!
Bedrukte Rachel, staak dit waren.
Uw' kinders sterven martelaren.
En eerstelingen van het zaad.
Dat uit uw bloed begint te groeijen.
En heerl'jk tot Gods eer zal bloeijen.
En door geen tirannij vergaat.
J. V. B. VONDEl.
Waren, ronddolen. Rachel, zinspeling op de voorspelling
anngehanld Matlh. 2 vs. 18. Staatzucht, lieersclizuclit Brou-
wen, le weeg brengen.