Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
heb ik hier en daar, aan het einde van een stuk,
eene verklaring gevoegd Om hiermede echter niet
al te veel ruimte weg te nemen heb ik de toelich-
ting van menig woord aan den onderwijzer over-
gelaten. In het algemeen geldt ook hier hetgeen
van de meeste leerboeken in de scholen gezegd kan
worden dat zij dan eerst het regte en meest moge-
lijke nut stichten wanneer de ondenvijzer met
zijne leerlingen, op eene doelmatige wijze, over het
gelezene spreekt. Sehalve deze opheldering van de
eene of andere zaak of woord dient de ondertcijzer
ook met zijne leerlingen stil te staan bij de menig-
vuldige schoonheden, die hij in deze stukken zal
opmerken, hun de beelden te verklaren en het
gepaste daarvan aan te wijzen. Het kan niet anders
of wanneer de onderwijzer zelf regt in den geest van
eenig dichtstuk is doorgedrongen, zijne leerlingen
zullen het schoons ook meer en meer leeren opmerken
en gevoelen, en de lezing in de school zal tot eene her-
lezing te htds opwekken Vele stukken zullen schier
onwillekeurig in het geheugen geprent worden en
ook nog bij rijperen leeftijd een bron van vmar
genot opleveren.
Dat dit werkje het beoogde nut moge stichten
en alzoo aan het doel beantwoorden is de hartelijke
wensch van den
TERZAV.EI-A AK.
Groningen October 1845.
VERUETERINGES.
l'n;;. IS re;;. 3 v. n. .'.laat: heeril.ialen lees: tii-èrJiiIcn.
» — D 1 V. O. finkai, visolierspinkea, vocfi hiel bij:
oo); fisbliliiHven , en in het l.'ijzoniler ■•lalKorven.