Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Terstond verandert hg in boeken.
De schildwacht draagt dien vetten buit
Op hare beè voor boeken uit.
Een' vrouw belacht al die haar persen,
En laat hen op de tanden knersen.
Een' vrouw is duizend mannen te erg.
O eeuwige eer van REiGEnsuKRo!
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe gij den haat hebt uitgestreken.
J. V, D. VONDEL.
Kruisheldin, otM»e heldin bij Itruis of lij ien. Persin, knel-
bMi , oiiilerdriikkeij , loos. Uit^stnkin , gefopt, bij
den nctis ':«*hf!d.
31. DE BETHLEHEMSCHE KINDERMOORD.
O Kersnacht, schooner dan de dagen,
Hoe kan iieiiodes 't licht verdragen.
Dat in uw* duisternisse blinkt.
En wordt gevierd en aangebeden?
Zijn hoogni(»ed luistert naar geen reden ,
Hoe schol die in zijn' ooren klinkt.
Hij poogt onnoozlen te vernielen,
Door 't moorden van onnoozie zielen.
En ivekt een stad- en landgeschrei,
In Bethlehem, en op den akker.
En maakt den geest van Rachel wakker.
Die waren gaat door beemd en wei.
Dan naar het westen, dan naar 't oosten;
Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zy haar lieve kinders derft ?
4