Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Als de eerste zon van alle zonnen,
De bron van 't licht, nooit stralens moe.
Van geene schaduwen verwonnen.
Wat goed zich in 't geschapen spreidt
Bij sprenkelen, is hier volkomen
In schoonheid , raagt, en heerlijkheid ,
Een' zee , de springaar aller strooraen.
Wat herkwam van het enkel Een
Doolt, als in ballingschap verschoven ,
Vindt geene rustplaats hier beneén ,
En zoekt het vaderland daar boven.
Zoo waalt de lelie van 't kompas ,
Die met den zeilsteen werd bestreken.
Rondom, en zoekt de starlichte as.
Haar wit, waar van zij was versteken ,
M a r^ a steeg met haar gemoed ,
Van wereldsche ijdelheén gescheiden
En los , naar dit volkomen goed,
Waartoe de ellenden 't hart bereiden.
Twee vleugels, ootmoed en geduld ,
Verhieven haar uit aardsche dampen,
Daar 't eeuwig Een 't gebrek vervult.
En vleesch en geest niet langer kampen.
Haar leste stem en aam was God,
De troost der aangevochten harten ,
Het beste deel, en hoogste lot.
Zoo voer ze heen uit alle smarten.
Wat kroont ge, opdat uw' liefde blijk ,
Met paarlen, zilver , en gesteente,
En palm, en roosmarijn, het lijk ?
O speelnoots, dit's een dor gebeente.
Zij leefde tien paar jaren lang,
Maar nu van 's werelds last ontbonden ,
Verwacht ze omhoog geen' ondergang:
Het hemelsche uurwerk telt geen' stonden.