Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
27. VERTROOSTING AAN G. VOSSIUS.
bij het overlyden van zijii' zoon.
Wat treurtge hooggeleerde Vos,
En fronst het voorhoofd van verdriet ?
Benijd uw' zoon den hemel niet,
De hemel trekt: ai, laat hem los.
Ai, staak deze ijdle tranen nat,
En offer, welgetroost en blij.
Den allerbesten Vader vrij
Het puik van uwen aardschen schat.'
Men klaagt indien de kiele strandt;
Maar niet wanneer ze rijk geladn,
Uit den verbolgen Oceaan,
In een' behouden haven landt.
Men klaagt, indien de balsem stort,
Om 'tspillen van den dieren reuk;
Maar niet, zoo 'tglas bekomt een breuk.
Als 't edél nat geborgen wordt.
Hij schut vergeefs zich zeiven moê.
Wie schutten wil den sterken vliet.
Die van een steile rotse schiet.
Naar eenen ruimen boezem toe.
Zoo draalt de wereldkloot; het zij
De vader 't liefste kind beweent;
Of 'tkind op vaders ligchaam steent:
De dood slaat huis noch deur voorbij.