Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ve niaagueü, uff wu uvuruuMjn
Gelegen en van plukken moe,
Beschut met loof voor zonneschijn
En zon, har oogen loken toe,
En sliepen zoo gerust in 'tgräs,
Als of de slaap ftaar hart genas.
Maar midden onder 't slapen kwam
Een adder uit haar duister hol
Gekropen, langs een' elkenstamj
Zij glom om haren hals, en zml
Allengs van boosheid in den dag,
Toen ZIJ de zusters liggen zag.
Dit merkte een wakkre Hagedis,
Die vrouw iVatuur in stilheid dieot.
Den menscf] bemint en gunstig is,
En gadeslaat, en houdt te vriend,
Hoe was dit lieve dier zoo bang!
Zij kroop verbaasd op hals en wang.
Zij streekze, en wekte ze op bet lest
Met strijken, juist als of ze riep :
„Waakt op: waakt op; ontvlugt deez' pest! "
Het paar ontwaakte, en zag, en liep,
En strooide in 't loopen voor gevaar
Den schoot met bloemen hier en daar.
Nu twijfel ik niet langer, ot
Het een of 'tander stomme dier
Bewaakt d'onnoozlen, en haar lof
Behoeft noch handhus noch rapier.