Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Maar zingt en springt dan op de twijgen,
Omdat het weêr een' nieuwen dag ,
Met nieuwe vreugd , aanschouwen mag.
Het leert ons met zijn icwiniceleren ,
Hoe ieder zal zijn' Schepper eeren.
En hartlijk zijn verheugd in 't licht
Van zijn heilstralend aangezigt.
Dan tijgt men hier bij tijds aan 't werken ;
Maar (zoo ik immer kan bemerken^
't Onlustig stadvolk wil niet op ,
Tot dat men het van 't bedde klopp'.
'tGenoegen, dat zij 'smorgens rapen,
Is in 't vergapen en verslapen
Van 't eêlste deel des dags op 't meest ,
't Geen 't ligchaam hindert en den geest.
Hoe zoet is 't 's morgens , op het zingen
Der Voglen uit het bed te springen ,
En dan te zien, wat tot Gods lof,
Is uitgesproten in den hof.
Wat geeft dan tijd en vlijt al vruchten
In zulke stille landgenngten!
Wat werpt de vroege morgenstond
Ons dan al gouds toe uit den mond!
Wat gaat de dag voort heuglijk henen
Voor een', die zich begeert te spenen
Van al wat de edle ziel verstoort.
En tot verkeerden lust bekoort! —
Laat groote steden, trotsche wallen.
Met luister van de wereld brallen;
Des hemels glorie blinkt op 't veld ,
En wordt er zigtbaarlijk vermeld.
Waar 't vruchtbaar koren op zijn stopplen.
Of 't weiland groen van versehe dropplen ,
De kudden berg en dal bekleén.
Daar wordt met vreugd Gods lof beleen.