Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Der wereld, die mij lokt en vleit.
Mij toonende al haar heerlijkheid.
Al wat bijna hier komt voor de oogen ,
Kan haast een zinnebeeld vertoogen
Van de eene of andre goede zaak,
Te zaam tot stichting en vermaak.
Men mag uit boomen, kruiden, dieren.
Ja zelfs uit muggen, mieren, sieren.
Veel lessen trekken, die heel zoet
En leerzaam zijn voor elks gemoed.,
Hoe vrg en heerlijk kan men buiten
Voor God zijn zielbegeerten uiten!
Het hart komt in den hemel baast,
Of dees wordt in het hart geplaatst.
Maar — om te spreken zonder veinzen, —
Ik weet niet, waar ik mijn gepeinzen
Al laat, wanneer ik in de steên
Door 't volk ga langs de straten treên.
De daagraad spreidt zijn gouden glenstren,
Hier eerder voor mijn glazen venstren.
Dan daar de muren digt en hoog
Zijn als een blinde voor het oog.
'k Aanschouw met lust, en mis te noode,
Die allereerste morgenroode.
Die 'taardrijk geeft een' nieuwe jeugd.
En 'thart en oog te zaam verheugt,
'tls dikwijls jaar en dag geleden.
Dat vele lieden in de steden
Nooit zagen, waar, en hoe de zon
Haar' schoonen morgenglans begon;
Hoe die met goude en purpren stralen,
Ons eenigzins daar af komt malen
Gods onbesefbre majesteit,
Die meerder is in heerlijkheid. —
't Gevogelt' zeil kan 'tniet verzwggen,