Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Maar zoekt hun beterschap door pilletjes en dranken,
En maakt ze smakelijk met zuiker en verguld:
'k Verzeker u gij zult veel vrome harten winnen.
Als gij met zoetigheid uw kurc zult beginnen
En uwe bitterheid verandert in geduld.
J. WESTERBAAN.
Die een' ander meent te dwalen of te missen , die meent dol een
andei dwnali of mis heelt. Die 't lijf bezorgt, de geneesiieer,
Kure , geneeswijze.
22. BUITEN LEVEN.
Ik kies de beemden en 'tgeboomt',
Oaar 'tversche water lieflijk stroomt.
Daar zit ik iieêr om wat te rusten,
Of ga al wandlend mij verlusten,
En zie, in vreugd mijns harten, dan
Het schoon gebouw des hemels an.
Dan moet al 's werelds glans verdwijnen.
Wat ziet men al sieraads verschijnen
Slechts op het velerlei gebloemt',
Hetwelk zijns Scheppers glorie roemt!
Ook Salomon , die groote koning ,
In al zijn heerlijkheids vertooning,
Was niet bekleed als een van die ,
Indien men 't naar den eisch bezie.
Hier kan mijn' ziel zich best vernieijen.
Van God verkwikt in graazge weijen ,
Gévoerd aan watren zacht en stil.
Berust ik in des Heeren wil.
Hier hang ik vaster aan den hemel,
Dan in het ongestuim gewemel
3t