Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
18. PUNTDICHTEN.
Het Leven.
Het leven vleit den mensch, doch voor een oogenblik.
Wat is 't? een uchtendroos, die t' avond ligt in't slik.
De Dood.
Elk poogt den dood te ontvliên, omdat hij 't leven bluscht.
Het leven Is een droom, de dood het bed van rust.
Oordeel over den Tijd.
Men scheldt den tgd voor kort,zeIfs veel te snel van gang;
En elk zoekt tijdverdrijf, is dan de tijd niet lang?
De Dag.
De dag ontsluit het hof der zorgen met het licht.
Geen huis, hoe rijk, of 't is hij dag aan zorg verpligt.
De Nacht.
De nacht ontlast het volk, en streelt de matte leén.
De rust heeft met de zorg der menschen niets gemeen.
Aan Maria Vos, mijn dochtertje.
Bemin, of vrees uw' God : dit is de beste leer.
Alwie God vreest, doet veel; maar wie God mint,
doet meer.
Aan J. W. P.
Gij wilt uw goed, al eer gij sterft, aan de armen maken,
't Is overloflfelijk , maar wilt gij hooger zien ,
Zoo geef het nu gij leeft, dit zijn de grootste zaken.
Een penning, dien gij geeft, is meer dan de andre tien.
j. tos.