Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Maar J)uren is een schoone slad.
't Gaat in het Hof als in den hof;
De hovelingen en de blommen,
Te haast ontloken of geklommen ,
Die vallen dikwijls weer in stof.
Kortom gij slacht ons allegaar ,
Die ons als slechthoofden en schapen
Aan 't jeijenWoordige vergapen.
Het zij dan welvaart of gevaar.
Die zich van ramp gegeesseld vindt,
En durft zich gansch geen heil verheelden ;
En die gestreeld wordt van de weelden ,
Droomt niets als moolweêr en voorwind.
Maar alle lief sleept ook zjjn leed,
En alle leed ook zijn' vermaken.
God heeft de wereldlijke zaken
Met honigsap en gal doorkneed.
Zoo volgen bitter winterweer
En zoete zomer op malkander;
Zoo volgen dag en nacht de een d'ander;
Zoo gaat het al, nu op, nu neêr.
Dus bloemken of u 't innig lot.
Waar voor ik duchte , kwam te krenken ,
Zoo hebt gij *t spreekwoord te gedenken :
Vroeg groen, vroeg grijs, vroeg rijp, vroeg rot.
J. DE DECKER»
Een* witten hocchfaven , wil zejjgen dat liet oog wel sneeuwt
in April. Apol df . Slier achUtU'ahn , beteekent dal de ion
eersl in dat leekcn moet zijn j^clieden, Siacht, jjeiijlit.
Al bestor vtn ^ (^eliee). verbleekt. Heen suli ^ als inajjleloos
heeng^esiinfjerd ol' bewogen wordt. Duren enz. spreek woon!
voor volhouden is eene ;;roole zaak. Duren is eene stnd tiis-
schen K«Mjlen eu Aken. Slecuihoofden at schaptn, dwai( ii
en onnoozelen. Doorkneed^ doortneu^d. O/, bijaldien.