Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Verspilt zijn leven, cn wat schat
Is ons zoo kostelijk als dat 'i
Want leven eigenlijk is waken,
Is ietwat Jieiizaams doen of maken.
Om dan zoo kostelijk een goed
Niet meer te treden met den voet,
Wil ik aan nutte bezigheden
Voortaan mijn korten tijd besteden,
En boven al met alle vlijt
Waarnemen mijnen uchtendtijd.
En met herstelde kracht en zinnen
Mijn dagwerk tijdigüjk beginnen.
't Verzuim, dat iemand 's morgens doet.
Wordt zelden op den dag vergoed,
'k Zal tijd en werk alzoo verdeelen,
Dat met de paarle der pencelen
Geen dag, geen oogenblik voortaan
Mij kome zonder trek te ontgaan.
O vader van der tijden vaders,
Van zon en maan, gij die de raders
Van 's hemels uurwerk hebt gewracht,
En ons den tijd hebt voortgebragt
Uit de eeuwigheid, o wil mij sterken.
Om in den tijd alzoo te werken.
Dat ik mijn tijdwerk afgeleid ,
Rust vinden mag in de eeuwigheid!
J. DE DECKEB.
Jieec/ef^ffcreed. Bij eeti lamp zoo schoon, wil zeggen bij
Jiei heerlijk daglicht. Duiten, sluimeren of slapen. Voerman
f/e f/aj/cw is hier gebezigd voor (le zon. Middaglijn, middag-
cirkel (meridiaan) waarin de zon op het hoogste is. letwes^ iet-
wal, iets. Uitijewratht voor uilgewrocht. Pluunnest, bed.
De paarle der pencelen , de beste der pencelen , de zon die
door haar liclit alle voorwerpen kleurt. Uerropen voor her-
roepen. Vader van der tijden vaders, is (iod de eerste
oorzaak van het ontstaan der lijden en van alles wal bestaat.
j4f(jehid, afgeiegd, voleindigd. •