Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
De landman gaat zich weder voegen
Tot spitten, pooten, planten, ploegen;
Zijne ega, meè niet lui of loom.
Ontlast de koe van haren room.
De maaijer maakt zich weder reede
Om met zijn zeissen , scherp van snede,
Door 't gras te gaan , 't welk versch geveld
De rozengeur spreidt'over 't veld.
De koopman zet zich weer tot schrijven;
De woekeraar wroet in zijn' schijven
Alree zoo bezig als hij raag.
't Gewoel vermeerdert met den dag.
Ik hoore dissel, bijl en hamer
Aireede galmen door mijn' kamer;
Ik hoor de maat op 't aanbeeld slaan,
Ik hoor de zaag door de eiken gaan.
't Is al wat lag weer op de beenen;
't Poogt al zijn dagwerk als voor henen ,
Op hoop van lof of luttel loon,
Te spoeden bij een lamp zoo schoon;
En zal ze mij vergeefs staan blaken ?
Zal ik, gedoken onder 't laken.
Alleen verzuimen mijnen pligt.
En dutten bij zoo nut een licht ?
Neen, neen, « voerman van de dagen,
Gij zult, met uwen gouden wagen,
Van daag niet aan den middaglijn
Of immers niet daar over zijn.
Of ik zal meê bij uwe stralen.
Die 't al vergulden, al doen pralen.
Ook ietwes hebben uitgevvracht
Tot nut van 't sterfelijk geslacht;
En daar op vliege ik uit de veêren
Of uit het pluimnest in de kleéren.
Uw zoon, de kostelijke tijd ,
I
Ji