Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Een geest, genegen te onderstaan
Een werk, dat eeuwen mag verduren.
Wil niet bekneld zijn tusschen muren.
Wil breed en ruimschoots weiden gaan.
Wii met een onbelemmerd oog
Door aarde, zee en hemel Zïveven;
't Genot eens voorwerps zoo verheven
Verheft zijn' geesten hemelhoog:
Trekt zijn' gedachten uit het slijk,
Doet zijn' gedichten kracht ontvangen;
En maakt zijn* schoone maatgezangen
De schoonheid hunner stof gelijk.
Is 't wonder dat mijn rijm als mat
Bij de aarde kruipt, naardien mijne oogen
Ons huisdak naauw passeren mogen ,
IVIijn' voeten nooit den wal der stad ?
J. DE DECKEa.
lid Uf.ht gehuisd omtrint den Siier, wü zeggen dat de
zon zicii oiiislreeks tiet liemelleeken (ie Stier Levindt, in welk
teekeri zij komt oiuslreeks (!en 21 A{;ril. livhen , reuken ,
«^eii/eii- iJ/üs, bioozeod, rood. Locht voor lucht, liet, beier.
i'ü.^strcn , voorbijgaan.
16. MORGENSTOND.
De zonne wederom verschenen
Drijft nacht en naarheid voor zich henen ,
En roept,.met haar ge{lienstig licht,
Elk weder tot zijn ampt en pligt.