Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Nu 't aardrijk zijnen schoot ootäluif,
Nu laauwe hitte en koele droppen
Ontspringen doen de frissche knoppen.
En trekken geest ten wortel uit.
Nu liefelijk in veld en boscb
Zich opdoen met zoo versehe roken
Hier 't eerste groen, naauvv half ontloken,
Daar zuiver wit, ginds aardig blos.
Nu 't schuw gevogelt welgemoed
Den nieuwen tijd met vrolijk kwelen
Met mengelzang van duizend keien
Onthaalt, bezegent en begroet.
Nu 't vee den muffen stal verlaat.
En springt langs de opgedroogde landen; '
Nu kalf en koe met grage tanden
In 't nieuwe gras te bruiloft gaat.
o die nu ook in open locht
Van dienst en engen dwang ontslagen.
Langs tuin, langs duin en dorenhagen
Eens 't vrije veld betreden mögt!
Hoe zoude ik bij deez' lente-zon
Mijn' gretige oogen spelen leiden,
Door blaauwen hemel, groene weiden.
Door berg en dal, door beek en bron.
Zoo blij, zoo breed een uitgezigt
Zou mij met heeter zanglust treffen.
Zou mijn' gedachten bet verheffen.
En mijn' gedachten mijn gedicht.