Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Zoo een' vriend gerieven kondt,
Stek bet niet uit , maar helpt terstond.
Gerieven, helpon^ dienen. Konilt voor kunt.
Geen nutter ding voor gramme zinnen
Dan stil te zijn en tijd te winnen.
Onregt te lijden en niet te plegen
' Dat acht ik voor een' grooten zegen.
Een harde steen die wet het ijzer,
En harde slagen maken wijzer.
Een die 't ai heeft naar zijnen wensch,
Acht dien een ongelukkig mensch.
Alle dingen kan men dragen,
Uitgezonderd goede dagen.
Gaan uwe zaken naar uw wenschen,
Dankt God j maar pocht niet bij de menschen.
Men ziet het hier en overal:
Waar hoogmoed komt, daar naakt de val.
Gram , boos. Wetten , .scherpen , sclierp maken.
Terwijl een dwaas zgn hersens kwelt
Om grooter goed en meerder geld.
Zoo leeft een wijze vergenoegd.
Met dat hem God heeft toegevoegd.