Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
J;J. HET RIET EN DE EIKENBOOM.
Een omgewaaide eikenboom
Kwam drijven met een' snellen stroom,
Kwam drijven in het groene riet
Gewassen aan de gulle vliet,
En ziende dat het dun gewas
Niet van den wind beschadigd was,
Zoo sprak terstond dit eiken hout:
Ik ben geslingerd uit het woud ,
Ik ben getrokken uit den grond,
Hoe vast ik ook geworteld stond;
Ik ben met krachten neergedrukt
En in der haast daarheen gerukt;
En gij een zwak en tenger kruid.
Dat hier omtrent den oever spruit,
Staat frisch en weet van geen verdriet:
Ei! zeg mij toch hoe dit geschiedt.
De rietbosch loeg om dit gesprek
En zegt: ik weet een beter trek
Dan hooge boomen u gelijk,
lïn dat alleen vermits ik wijk,
Vermits ik buig en duik en neig
Tot dat ik beter weder krijg;
Maar gij zijt hard en bijster trotsch
En staat gelijk een stege rots ,
En of al schoon een noordewind
Op aarde zijn geweld begint.
En dat hij fel en vinnig blaast
En door de groene bosschen raast.
Gij past niet op zijn groote magt
En toont dat gij hem niet en acht.
En daarom wordt hij bijster gram