Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
10. VERGANKELIJKHEID DER SCHOONHEID.
Grj zijt te trotsch, o schoone blom.
Maar lieve, zeg mij eens waarom ?
Zeg waarom gg zoo*^hoogeu moed
In uwen teeren boezem voedt?
Is 't om uw* schoonheid , aardig kind ^
Maar die en is maar enkel wind.
Ziet deze roos, die ik u toon,
Die was nog heden wonder schoon ,
Die was nog heden w^onder frisch
Gelijk uw jeugdig tuilken is:
En ziet! ïn zoo een' korten tijd
Is zij haar aardig blosjen kwijt;
Eilaas! haar glans, die is gedaan:
Ach ! schoonheid is maar enkel waan.
Geloof het vrij , o waarde maagd!
Hoe zeer gij deze of die behaagt,
Hoe jeugdig u het wezen staat,
Hoe wakker uw gezigte gaat,
Hoe lustig uwe stemme klinkt,
Hoe geestig gij een deuntje zingt,
Hoe aardig u dit haartje krult,
Gij zult, O lieve kind! gij zult,
Gij zult en al in korten tijd ,
Niet zijn gelijk gij heden zijt:
Gij zult haast zijn gelijk een roos
Die op een' kouden nacht vervroos ;
Of die, na dat ze was geplukt.
Met ruwe vingers wordt gedrukt ;
Gij zult haast wezen mijns gelijk ,
Dat is, gelijk een levend lijk.
Gij daarom stelt uw' toeverlaat
Nooit op iets, dat zoo haast vergaat,