Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Al zijn hier in het land geen sleile boomgewassen,
Die tot een hooge mast op groote schepen passen ,
Toch zijn hier evenwel meer zeilen op de ree
Dan ooit een magtig vorst had op de ruime zee.
't Is maar een kiuite lands dat hier de lieden banen,
Toch zijn de zolders vol en buigen van de granen.
Men vindt hier in het land maar weinig eigen wol.
Van lakens evenwel zijn alle winkels vol.
Geen dier van ons gewas en draagt er schoone vellen.
Wie kan toch evenwel hier al de bonten tellen ?
Hier is geen rijke worm, die ons de zijde spint.
En waar isH dat men meer fluweel of zijde vindt ?
Wie kent er eenig goud in onze kust gewassen ?
Toch vindt men even hier veel duizend rijke kassen.
Men graaft tot heden toe geen tin in dit gewest,
Toch blinkt het evenwel in deze landen best.
Het schijnt dat hier het land zal in het water zinken,
En niemand evenwel en wil er water drinken.
Het water is te schraal, te killig op de borst ,
Hier wordt het koren drank, het graan is voor
den dorst.
Bedenkt dat, Neerlands jeugd, en weegt het in 't bij-
zonder.
Al wat uw land bezit dat is een eigen wonder,
ïn alle rgk gewas zijn uwe velden schraal :
Gij toch die niets en hebt en hebt het al te maal.
Al wat de wereld vangt dat valt in onze fuiken.
Geef maar o goede God, dat wij het wel gebruiken;
Geef ons een dankbaar hartreen ingebonden geest.
Die uwe gunste mint en uwe straffe vreest!
J, CA TS.
Bevang, gebied, of gewest. Zijgen, neerzijgen, neerdaalen.
Lijkewtly evenwel Meinen, meenen. Een hof metaal, dat door
harde muren schiet is een stuk gescliut. lianen , effen maken
of bewerken. FniJun, Tiscliers|jiiikeii.