Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Men kan ook roepen zonder stem:
En dit heeft Mozes zoo gedaan ,
En 't is bij God ook wel verstaan.
Valt dan in u een zoet gepeis.
Dat niet en komt van 't ydel vleis.
Maar uit uw beste zïnnen rijst
En u als naar den Hemel wijst.
Laat dat niet slechts daar henen gaan.
Maar voed dien goeden zegen aan :
Als Godes wind tot ons genaakt
Ons dient vooral dan zeil gemaakt.
Stelt wijders vast met gansche kracht.
Dat gij zult houden goede wacht,
Opdat geen zonde of vuil bejag,
Hoedanig het ook wezen mag , i
Ja even niet de minste schijn
In uw gemoed zal mogen zijn;
Doch echter of het zoo geviel
Dat u misschien de zwakke ziel
Ooit door het vleesch werd aangetast
Of door de zonde werd verrast,
Zoo maakt terstond met alle vlijt
Den grond van deze nukken kwijt
En gunt haar plaatse noch verblijf.
Noch in uw ziel noch in uw lijf:
Maar buigt u neder in het stof,
En bid den Schepper om verlof
En ziet dat gij 't zoolange doet
Tot gij vindt rust in uw gemoed;
Met opzet dat dit ongeval
ü namaals wijzer maken zal.
Eer dat gij nadert tot het bed
Ziet dat ge op al uw wezen let,