Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Ziet als gedurig uw gepeis
Is bezig met de laatste reis ,
Zoo sla ik daar geen twijfel aan.
Uw zaken zullen beter gaan.
Gij daarom doet op heden af
Dat niet (e doen is in het graf.
Stel verder vast in uw gemoed.
Al wat gij denkt of spreekt of doet,
Dat God het zoo ten vollen ziet
Als • waar het voor zijn troon geschied :
Ja dat Hij in zijn boeken schrijft
Al wat uw lijf en ziel bedrijft,
Waarvan hij 't oordeel strijken zal
Bij d' ondergang van 't aardsche dal.
Gij daarom let op dezen dag,
Dien niemand óóit voorbij en mag;
Dies oordeelt hier uw eigen hert
Eer dat er daar geoordeeld werdt.
Haak verders naar het hoogste goed,
Dat is te zeggen: Christus bloed.
Hebt staag een' geest alzoo gesteld
Dat gij naar de aarde niet en belt.
Maar met geheele zinnen zweeft
Daar niemand aan het stof en kleeft:
Niet juist als met een vol gebed
Daar lijf en ziel naar dient gezet;
Men kan ook bij een' groote schaar
Zoodat het niemand wordt gewaar
Soms uiten eenig zoet gepeis
Aan God tot in zijn hoog paleis;
Maakt dat ge aan Hem uw ziel beveelt,
Terwijl gij om uw zonden kweelt;
Gaat dan tot Gcd en klaagt het Hem: