Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Verwelken clie, geen zomerweêr
Herbréngt hun eerste schoonheid weer.
D. JONCTIJS.
Bkiktn ^ bloekeii of vejbicfkeii. Mijti stecHjenaar zijn*
moeder rcikty wii zeggen J;U liet sleellje zich nair de aarde
buigt. De blaadjes wijdt is;, de blaadjes verwijdt of v.nn
elkander scheidt.
8. TACHTIGJARIGE BEDENKING.
Zoo haast als u de slaap verlaat,
Of voor of met den dageraad,
Zoo offert God een dankbaar hert
Eer dat het weggetogen werdt,
Door iets, dat aardsche deugden raakt,
Of dat naar vleesch en wereld smaakt.
Kwijt u als 't pluimgedierte doet
Dat vroeg met zang den Schepper groet.
Wij zien dat ook het groene woud
Die goede pligten onderhoudt.
Al wie met God den dag begint
Die is des avonds wel gezind.
Neemt staag een' nieuwen zonneschijn
Als die uw laatste stond te zijn.
En weet dat even deze dag
Voor u de laatste wezen mag.
Ja dat de dood nu'staat bereid.
Die u het leven heeft ontzeid.