Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
Haat en nijd wordt hier gemist.
Beekje vo! van minlijkheden,
Beekje vol van allen lust.
Vloei in aller eeuwigheden ,
Nooit verdrooge uw vochte kust.
C. VAN BAEBLE.
Volgens (Ie fabelleer der Grieken heeft het pnard van
ersens <le bron Hippocrene doen ontspiingen , welker
Uater geloofd werd het vermogen le hebben , dal ieder die er
Liü dronk eeiï dichter werd. Ferhuizen, verdwijnen,
N --
7. HET ROOSJE TOT ROZELIJN.
Wanneer mijn purper blosje bleikt.
Mijn steeltje naar zijn' moeder reikt,
Mijfi teeder knopje met der tijd,
Allengskens zijne blaadjes wijdt,
Die heete zon of schrale wind,
Daarna, van zijnen band ontbindt;
Komt maar de Lente weder aan,
Men ziet mij eveti jeugdig staan.
Maar Rozelijn^ raakt ffij eens kwijt
Het beste van uw' lentetijd :
Daar is geen hope meer, en, ach f
Daar volgt een Stage winterdag.
Uw lieve en schittrende oogen-gloed.
Die zoo veel magt heeft op 't gemoed ;
't Koraal, dat op uw lippen vloeit,
De glans, die op uw wangen bloeit.