Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
6. LOFDICHT OP EEN BEEKJE.
Beekje, daar het duin zijn' droppen
t' Zaäm vergadert in een bron,
Als het met zijn witte toppen
Glinstert in de morgenzon:
Beekjen, open al uw adren,
Die verscholen gaan door 't zand;
Wil op mijne komst vergadren
Al de stroompjes van het land.
Streel mijn opgetogen zinnen
Met uw' heldren waterval.
Zoo zal ik uw' lof beginnen
In het hazelaren dal ....
Beekjen, als men u ziet vloeijen.
Als men hoort uw zoet geruisch,
Voelt men al zijn geestjes gloeijen,
Ed verhuizen druk en kruis.
Hier is 't beekje der Poëten,
Niet in 't liegend Griekenland:
Hier heeft Perseus paard gesmeten
't Hippocreentjen uit het zand.
Hier heeft Hooft gescherpt zijn' veder.
Als hij wrocht zijn krachtig dicht;
Hier zat Vondel dikwijls neder.
Als hij van der aard geligt,
Drong omhoog door al de wolken ,
Boven bergen, boven locht.
En verliet deze aardsche kolken,
Van dit beekje nat bevocht. —
Lachjes, kusjes , lieve woordjes ,
Lusjes zonder erg of list
Groeyen aan deez waterboordjes ;