Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
gerij felijklj eden.' Said ten md f>etapissecrfh wanten , zalen
niei tapijten of kostelijke behangsels beUleede wanden. Schul
afkeert. Bankdten^ pracl:tij;e en kostbare «jastrnHleii, Vinnen
Toor vinden. Bootserij, navolging, fortuin, geluk.
Ferlienm voor verleeiien. F a b r i c i ii s, een edel Komeinsch
veldheer, die noch door groole schatten noch door vrees van
zijnen pÜgL was af te brengen. Crassnseen zeer rijk , maar
door Kierij?heid beruclil Uomein,
3. 'S MENSCHEN KORTZIGTIGHEID.
Die 't wankel avontuur verheeft.
Dat ongelijke gaven geeft.
Mag vrolijk zijn geluk gebruiken.
Maar niet hoovaardig trotsch van roem;
Want 't aardsch geluk dat is een bloem.
Schoon opgedaan van zwakke struiken.
Hetgene dat de mensch vermag
Op 't midden van den schoonen dag.
Weet bij niet of hij zal vermogen
Wanneer het duister avond werdt,
Alzoo met dikke wolken zwert
't Besluit des Hemels is omtogen.
De mensche leeft in duisterheid
En zonder opregt onderscheid
Van ware schade en ware bate:
En dat hem scheen het hoogst geluk
Is dikwijls oorzaak van zijn druk
En ondergang Van zijnen state.