Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page

Meé Serïvffjntje« worden ?
o Ja, ik zie 't! ik zie 't!
Dat met die rozekoontjes ,
Is de oudste mijner zoontjes;
Hier kent hij leed noch pijn.
Kornelisje, ei kom nader;
Vlieg bij me; kus uw' vader,
'k'Zal..... Hoe !... Wat wil dit zijn ?
o Dionijs! ge ontroert me;
Uw teekengeest vervoert me:
Al is mijn dichtgeest log,
'k Wijde echter u dees klanken ,
Om uwe gunst te danken
Voor 't kunstige bedrog.
D. SMlTS.
56. AFSCHEID EENS STERVENDEN.
Vaart ivel , mijn magen en mijn vrienden, mij zoo
\vaard ;
Ik ga nu onzen G^)d en onzen Vader vinden:
Mijn stryd heeft uit; niets kan me aan de ijdelhad en
binden ;
Ik wissel, naar mijn' wensch, den hemel nu voor
de aard.
Droogt uwe tranen af; weest niet om mij bezvvaard;
Laat toch geene overmaat van droefheid u verslinden ,