Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Den invloed klaar ontdekken
Der zoete zaliglield.
Ei let hoe blij eik hemelt,
En waalt en woelt en wemelt.
'k Zie ieder op zijn' wijs ,
Nu keeren j wenden, draaijen ,
Dan tuimelen en zwaaijen ,
Den Hemelvoogd ten prijs.
Dees kromt de vvenkbraauwboogjes,
En staart, met heldere oogjes ,
Op 't schoon van 't schoonste rijk ;
Die , luistrend toegeschoten ,
Vangt de eeuwig blijde noten ,
Van 't heiltriomfmuzgk.
Dees rust gerust en veilig;
Die zingt het driemaal heilig,
Met edlen zwier en val;
Een ander schijnt te vragen.
Met de oogjes neêrgesiagen:
»Waar ligt het tranendal?"
Zoo ver is 't hier van schreijen !
o Lodderige reijen ,
Wat moogt gij hier verblgd
Op uwe wiekjes zweven!
Hoe wordt door 't lage leven
Dit hooge aan u benijd!
Ach! zou ons kroost, na 't sterven ,
Dees' vreugdestaat verwerven ,
Ontslagen van verdriet,
En , in dees zalige orden ,