Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Indien hel veelvuldig gebruik van een
Schoolboek voor deszeifs waarde pleit, dan
kan dit Werkje zeker op nuttigheid bogen:
vijf groote oplagen zijn in weinige jaren uit-
verkocht; zoo dat men het, om aan de veel-
vuldig gedane aanvragen te voldoen, opnieuw
ter perse moest leggen.
Toen de Uitgever mij,de correctie van dit
Werkje toevertrouwde, heb ik gemeend, den
inhoud onveranderd te moeten laten, en mij
slechts voorgenomen, hetzelve van de hier en
daar ingeslopene drukfouten te zuiveren. —
Gaarne zoude ik eenige stukken weggelaten,
en andere uit de nieuwste Etigelsche Schrijvers
er bijgevoegd hebben; doch de ondervinding
heeft mij geleerd, dat het in eene tali'ijke
klasse vele moeijelijkheid baart, wanneer de
leerlingen verschillende edities in handen heb-
ben ; omdat men hen bezwaarlijk kan nood-
zaken zich de nieuwste aan te schaffen, terwijl
zij eene oudere bezitten. — Ik vlei mij dat
mijne Mede-onderwijzers evenzeer van deze
zwarigheid overtuigd zijn, en derhalve mijn
besluit, om den inhoud onveranderd te laten,
zullen billijken.
Moge deze herdruk even gunstig als de
vorige ontvangen worden!
Deventer,
Sept. 1853.
II. C, VAN MoEKMüiKKN.