Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
W.X.Y.Z.
Worship, 8. eer, vereering y
aanbidding»
to Worship, v, a. aanbidden.
Worst, adj. etadv. {super-
lativ. van bad en ill) erg-
ste, slimste.
Worth , 8. waarde, ver-
dienste, deugd»
Worthily, adv. waardig»
Worthy, adj. waardig.
Would, imp.vanyf'xW,willen.
Wound, 8. wonde.
to Wound , T, a. wonden ,
kwetsen.
Wretch , s. ellendeling ,
slechte kerel, schobbejak;
the poor wretch, de ar-
me schelm
Wretched, adj. ellendig,
ongelukkig.
Wretchedly,adv. W/enrffg/yA.
Wretchedness, s. ellende,
ongelukkig leven.
Wright, s. werkbaas; ship-
•^t\^\ii,scheepstimmerman.
Writ, written , part, van
to Write, schrijven.
* to Write, {imp wrote,/)ar/.
written) v, a. schrijven.
Writer, s. schrijrer.
Writing, s. geschrift.
Written, part, van to Write,
schrijven.
Wrong, adj. onregf, kwaad,
verkeerd onderrigt; you
are wrong, gij hebt ongelijk.
X.
Xerxes, s, Xerxes, {koning
der Perzen, zoon van
Darius Hystaspes).
T.
Yard, 8. hof, plaats, el.
Ye, pron. gij, (zelden u,
waarvoor bij het aanspre-
ken van iemand Qebrui-
kelijker is you).
Year, s. jaar.
Yearly, adj. et adv, jflar-
lijksch, jaarlijks.
Ye8, adv, ja.
Yet, adv, nog, evenwel;
not yet, nog niet; as
yet, tot hier toe, nog
altijd; and yet, intus-
schen, voor het overige.
to Yield, v, a. etn, voort-
brengen, bewilligen, ge-
ven , bieden; to yield up,
overgeven, overlaten.
Yoke , s, juk.
Yonder, adv. ginds.
Yonder, adj. gindsch.
You, pron. gij ^ u.
You'll «oor You will o/shall,
gij zult.
Young, adj. jong.
Young, A. jong (van een dier).
Your, pron. uw, uwe.
Yours, pron (wanneer het
substantivum voora/ gaat)
de, het uwe; it is yours,
het is het uwe; yours,
de uwe, uw dienaar {aan
het slot van eenen brief).
Yourself, pron. (wanneer
het aan één*, en Your-
selves, wanneer het aan
meer personen gerigtis),
9i) se'/, gij zelve, gij
zelven, zelf, u.
Youth, 8. jeugd, jongelie-
den , jongeling.
Youthful, adj. Jeugdig.
Z.
Zaleucus, s. Zaleucus, (wet»
gever der Locriêrs in
Beneden-Italië).
Zeal, s, ijver,
Zopyru6,».Zopyrus{gunsteling
van Darius den eersten).