Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
w.
295
ik wenschte trr/, dat gij
bijonzeburengingt;vfo\i\d
to heaven , gave de hemel;
{gewoonlijk een vorm van
het futurum), I Wül, ik
zal; I would, ik zoude;
plegen ; he would cry,
hij plagt te roepen.
William UI , s. Willem de
derde, {koning van En-
geland).
Willing, adj. willens, ge-
negen.
Willingly, adv. gaarne, ge-
willig.
Willingness, s. bereidwil'
lig heid.
Wilt, {gij) wilt, van to
Will, willen.
to Win, {imp. en part,
won) v. a. winnen.
Wind, s. wind.
Window, 8. venster.
Wine, s. wijn.
Wing, 8. vleugel, vlerk.
Wint'T, 8. winter.
to Wipe, V. a. uitwisschen.
Wisdom , s. wijsheid.
Wise, adj. wijs.
Wisely, adv. wijsselijk.
to Wish, V. a. ein. wenschen.
Wish, s. wensch.
Wistfully, adv. opmerkzaam.
Wit, s. verstand, schrander-
heid, schrandere bol
plur. gezond verstand; he
is out of his wits , hij is
van zijne zinnen beroofd.
Witch, 8. heks, kol.
Witchcraft, s. tooverij,
hekserij.
With , prep. met, door,
van, bij, with you, bij
u, in utoe dienst; faint
with heat, zwak van hitte.
* to Withdraw, {imp, with-
drew, part, withdrawn,)
V. a. onttrekken, wegne-
men,terug trekken,wijken.
Within, adv. en prep. in-
wendig, binnen.
Without, prep. buiten, zon-
der.
to Withstand, {imp, en part,
withstood) V. a. weder-
staan.
Witness, s, getuige.
Woe, wee, ongemak;\\0Q
be to you, wee u.
Wolf. ». wolf.
AVolfish, adj. wolfachtig.
Woman, s. {plur, women)
vrouw.
Wonder, s wonder, ver-
wondering,
to Wonder , v. n. zich ver-
wonderen.
Wonderful, adj.
Wonderfully, adv. wonder-
baarlijk.
Wont, adj. gewoon; to be
wont, gewoon zijn.
Won'tt>oorWillnot,M7tWniff/,
Wontedi adj. gewoon.
Wood , 8. hout, woud, bosch.
Woodcock, 8. houtsnip.
Wooden, adj. houten.
Wool, 8. wol.
Word, 8. woord; take my
word, ik geef u tmjn
woord, guloof mij,
* to Work, {imp. en part,
worked en wrought) v. a.
et n. werken , arbeiden,
bewerken; to work off,
wegmaken.
Work, 8. arbeid; io fall to
work, zich aan het werk
begeven,aan hei werkgaan.
World , 8. wereld.
Worm, s. %oorm.
Worse, adj. et adv. {com-
parât, van bad en ill) er-
ger, slimmer.