Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
292
W.X.Y.Z.
ven , inzonderheid de
grootvizier (chief Vizier),
of eerste minister.
Voice, stem.
Volume, 8. boekdeel.
Voluntarily , ad?, uit eigen
beweging, vrijwilHglijk,
Voluntary, adj. vrijwillig.
Voluptuousness, s. wellust.
Votary, s. aanhanger, (tc-
mand, die zich aan tets
toegewijd heeft).
to Vouchsaft', V.. a. et n.
zich verwaardigen , de
goedheid hebben.
Voyage, s. rei^ (/rr zee).
Voyag'»r, s. reizigor{oi) zee).
Vulgar, ad].gemeen, gewoon.
W,
Wag, 8. spotvogel, schalk.
Wager, s. weddingschap;
to lay a wager, wedden.
Wages, s. plur. loon, trak-
tement, bezoldtng.
Waistcoat, s. vest.
to Wait, v. n. et a. wach-
ten, {7net de prepos. {oT,
in plaats van het Neder-
duitscheo^), verwachten;
to wait on, upon one , ie-
mandoppassen, bedienen.
Waiting, s. oppassing; the
servant in waiting, de be-
diende , die de wacht,
oppassing heeft,
to Wake, v. n. eta. toaken,
wekken, ontwaken ; at
waking, bij het ontwaken.
Waking, s. waken,
to Walk, V. n. {te voet)
gaan, wandelen.
Walk , 8. wandeling.
Wall, 8. muur.
Wand , s. roede,
to Wander, v. n. rond-
swerven, ronddwalen.
Want, 8. gebrek,
to Want, v. a. et n. ge-
brek hebben, niet hebben,
tnissen, behoeven, noodig
hebben , willen hebben ,
veilangen, lust hebben,
willen, mangelen, ont-
breken; it wants its seaso-
ning , de toebereiding ont-
breekt er aan.
War, s. oorlog.
Wardrobe, s. garderobe.
Warm, adj. warm , heet,
ligt driftig, oploopend.
Warmly, adv. met vuur,
ijverig,
to Warn, v. a. waarschuwen,
eenen pligt herinneren,
War-whoop , s. krijgsge-
schreeuw , krijgszang der
wilden.
Was, imp. {van to be) tras.
to Wash, v. a. wasschen.
Wasp, 8. IVesp,
Waste, adj. woest, bar,
to Watch, v. n. et a. wa-
ken, bewaken, loeren; to
watch an opportunity, op
eene gelegenheid wachten.
Watch , 8. wacht, horlogie.
Watchful, adj. waakzaam.
Water, s. water; holy wa-
ter, wijwater.
Watery, adj. waterig,
to Water, v. a. bespoelen,
bewateren, besproeijen ,
begieten.
Wave , 8. golf, haar,
to Wave, v. a. heenenweór
hetvegen,zwaaijen,zwieren.
Wax, s. was.
Way, s. weg, middel, %vij-
ze; to give way, plaats
maken, wijken; bij the
way, in het voorbijgaan ;
to be on a fair way, {even
als in het Nederduitsch)