Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
290
W.X.Y.Z.
make use of, elc. gebrui-
ken ; {Dit tooord heeft
het voorzetsel for achter
zich; nu eens bij de zaak
waartoe, dan ook veel-
tijds bij de zaak, welke
men gebruikt:' b. v. what
use^or its beams? waar-
toe dienen hare stralend)
to Ilse, V. a. et n. gebrui-
ken, besteden, behandelen,
gewoon zijn, plegen ; to
use one ill, iemand kwa-
lijk behandelen,zich slecht
tegen iemand gedragen.
Used . adj. gewoon.
Useful, adj. nuttig.
Usefulness, s. nuttigheid.
Usual, adj. gewoon, gebrui-
kelijk.
to Usurp, V. a, op eene on-
regtmatige wijze in bezit
nemen, overweldigen.
Usurper , s. onregtmatige
bezitter of regent, over-
weldiger.
Utensil , s. werktuig.
Utmost, adj. uiterste.
Utter, adj, uiterste.
to Utter, V. a. uitspreken,
spreken, uiten.
Utterly, adv. ten uiterste,
geheel en al,
V,
Vacancy , 8. onvervulde
plaats, vakatuur.
Vain, adj. vergeefsch, vruch-
teloos; in vain, vergeefs.
Vainly , adv. ie vergeefs.
Vale, s. dal.
Valiant, adj. dapper.
Valiantly, adv. dapperlijk.
Valour, s. dapperheid.
Valuable, aó], van waarde,
kostbaar.
Values. waarde, prijs,
to Value, V. a. waarderen,
schatten.
to Vanish, v. n. verdxoijnen.
Vanity, s. ijdelheid, nietig-
heid.
toVanquish, y .a.overvinnen.
Vapour, 8. walm, damp.
Varied , part, van to Vary ,
veranderen.
Variety, s. menigvuldigheid,
verscheidenheid.
Various, adj. verschillend,
menigerlei.
Varnish , s. vernis,
to Varnish , v. a. vernis-
sen , verbloemen.
to Vary, v. a. et n. menig-
vuldig maken , verande-
ren, van elkander ver-
schillen, afwijken,
selen; varied,menigvuldig.
Vast, adj. groot, uitgestrekt.
Vastly, adv. wijd, zeer,
aanmerkelijk.
Vault, s. gewelf.
to Vaunt, V. a. et n. pra-
len, pogchen , snoeven.
Veal, 9. kalfsvleesch.
Veil, 8. sluijer.
Vein , 8. ader.
Velvet, fluweel.
Veneration, s. vereering.
Venetian,adj. Venetiaansch,
Vent, s. luchtgat, opening,
uitgang; to give vent to,
openen, lucht maken, of
geven.
to Venture, v. a. et n. wagen,
Venus, 8. Venus, {de godin
der liefde en der beval-
ligheid).
Verdure, 8. groen (der bos-
schen, gewassen).
Verge, s. rand; to be on the
verge of the most cruel
tortures, op het punt zijn,