Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
282
W.X.Y.Z.
paarden dragen; to take
pains, sich moeite geren ;
to take up, iets op h effen ;
to take off, afnemen,
wegnemen f uittrekken.
Taken, part, van to Take,
nemen.
Taking, s. nemen , inneming.
Tale, s. verhaal.
Talent, 9>,ialent, {bepaalde
som gelds bij de Grieken),
to Talk, V, n. spreken, kou-
ten , keuvelen.
Talk, 8. gesprek^ gekout.
Talker, s. spreker, {die veel
spreekt).
Tall, adj. groot {van was-
dom), lang.
Tallow, 8. talk, smeer.
Talon, 8. klaauw.
to Tame , v. a. temmen,
to Tan , V. a. looijen.
to Tantalize, v. a. iemand
met het gezigt van din-
gen , die hij niet krijgen
kcin^kwellenytantalizeren,
{Dit werkwoord is afkom-
stig van Tantalus in de
fahelku7ide, die in de be-
nedenwereld itt het water
stond, zonder te kunnen
drinken, en vruchten bo-
ven zich zog hangen, die
hij niet bereiken kon).
Taper, s. toorts, fakkel,
kaars,
Tarquin the Proud, s. Tar-
guinius de trotse he, {laat-
ste koning der Romi inen),
Tarquinius Prisons, 8. Tar-
quinius de oude, {vijfde
koning der Romeinen),
Tartar, 8. Tartaar.
Tartary, s. Tartarije, {in-
zonderheid groot Tarta-
rije, aan gene zijde der
Caspische zee, in Azië),
to Taste, v. a. et n. proeven ,
eten, gevoelen, genieten;
to taste to one, iemand
toebrengen, {vooraf van
iets proeven , eer men het
overreikt), smaken.
Toste, 8 smaak.
Taught, imp. en part, van
to Teach , leeren.
Tauris, s. Tauri&, {eene der
grootste steden in het te-
genwoordige Perzië, en
eertijds de residentie).
Taurus, s. {nanuirkeuriger
Chersonesus Taurica), in
de nieuwe aardrijksbe-
schrijving het schier-ei-
lantl) de Krim.
Tavern , s. wijnhuis.
* to Teach, {imp. en part,
taught) V. a. leeren, on-
derwijzen.
Teacher, leeraar, onder-
wijzer.
Team , s. span (osseri of
paarden).
Tear, s. traan,
* to Tear, [imp, tore, part.
torn) V. a. et n. scheu-
ren , trekken, rukken,
uittrekken.
Tedious, adj. verdrietelijk,
talmachtig, vervelend.
Teeth, plur, van Tooth,
* to Tell, {imp. en part,
told) V. a. zeggen, eer-
halen, berigten; I am told,
men zegt mij, ik hoor.
Temper, s. temperament,
gemoedsgesteldheid, aard.
Temperature , s. gesteldheid
der lucht, luchtsgestel.
Tempest, s. storm.
Temple, s. tempel,
to Tempt, V. a. verleiden,
in verzoeking brengen*
Temptation, s, verzoeking.