Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
281
ven {aan den vijand),
zich overgeven.
Surrender, s. overgave.
to Surround, v. a. ontgeven,
Surtout, 8. overrok, jae.
lo Survey, v. a. overzien,
onderzoeken, monsteren.
Survey, 3. overzigt, mon»
stering.
to Survive, v. a. overleven.
Surviver, Survivor, s. die een'
ander* overleeft, overle-
vende, langstlevende.
to Suspend, v. a. opschor-
ten, uitstellen.
to Suspect, a. verdenken.
Suspense, s. uitstel, onze-
kerheid. besluiteloosheid.
Suspicion , s. verdenking.
Suspicious, adj. verdacht.
Swallow , 8. ztcaluw.
to Swallow, in zwelgen,
verslinden.
Swam, imp. van to Swim,
zwemmen,
Swa7:p, 8. moeras, poel.
Swarm, s. zwerm,
to Swarm, v. n, zwermen,
vervuld zijn , wemelen.
to Swear, v, n. et a. {imp,
8wore, part, sworn) zwe-
ren, laten zweren, beee*
digen, een' eedlaten doen,
* to Sweep , {imp, en part,
swept) v. a. vegen ,
schoon Vlaken, schielijk
wegnemen.
Sweat, 8. zweet.
Sweden, s* Zweden.
Sweet, adj. zoet, smake-
lijk, aangenaam, liefe-
lijk; sweetmeats, gebak,
konfijt, snoeperij.
to Swell, {part, swelled,
en swollen) v. n. et a.
zw42lleny opblazen, doen
zwellen:
Swift, adj. snel, schielijk.
Swift-footed, adj,««e//eroe/,
to Swim, {imp, swam, en
swum, en part, swum)
v, n. zwemmen, rond-
vloeijen.
Swing, 8. zxoaai.
Switzerland, Zwitserland.
Sword, 8. zwaard, degen.
Swordsman, s. vechter, man
van den degen.
Sycophant, ft oor blazer,boos-
aardige vleijer.
Symbol,s. zinnebeeld,teeken,
to Sympathize , v. n. orer-
een komen , een gelijk-
soortig gevoel{met iemand)
hebben, sympatiseren.
Synoiiimous,adj. gelijk betee-
kenend.
Syracuse, s. Syracuse, {be-
roemde Grieksche stad op
Sicilië).
Syria, s. Syrië, {landschap
in Azië).
System, s. stelsel, zamen-
hangend geheel,
T,
Table, 9. tafel.
Table-companion, 8. disch-
genoot.
Tail, 8. staart.
to Taint, v. a. aansteken,
besmetten.
to Take, {imp took, part,
taken) v. a. et n* nemen,
opnemen, aannemen, van-
gen, innemen, voor iets
houden, met zich ne-
men, geleiden; (met de
prep, to): to take one's re-
pose, uitrusten; to take
care, zich in acht ne-
men; to take care of the
horses, zorg voor de
22