Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
W.X.Y.Z.
to Suit, V. a. passen, voe-
gen, overeen hemen.
Suitable , adj. voegzaam ,
passend, heiamelijk.
Suitably, adv. gepast.
Suite , 8. gevolg.
Sulphur, 8. zwavel.
Sulphureous, adj, zwavel-
achtig.
Sultan, s. Sultan, [Turh-
sche keizer).
Sultry, adj zoel, zwoel.
Sum, 8. som,
Sunmer, s. zomer.
Summit, s. toppunt, kruin,
to Summon, v. a. voor het
geregtroepen-idagvaarden.
Summons, s. dagvaarding,
indaging.
Sumptuous, ad], prachtig,
kostelijk,
Sun, 8. zon,
Sunday, s. zondag.
Sung, imp. en part, van
to Sing, zingen.
Sunk, imp. en part, van
to Sink , zinken,
to Sup, V. n. des avonds
eten houden ^ souperen.
Supercilious, adj. trotsch ,
verachtend.
Superciliousness, 8« trotsch-
heid, laatdunkendheid.
Superior, adj. meerder, ster-
ker, verhevener.
Superior , 8. meerdere.
Superiority, 8, voorregt,
voorrang , meerderheid
(m magt).
Supernumerary, adj. over-
tollig, overcompleet.
Superstition, s. bijgeloof.
Supper, s. avondeten.
to Supplicate, v. a. smeeken,
to Supply, V. a. aanvullen,
met iets helpen , van iets
voorzien, verligten.
Supply , 9. voorraad.
Support, s. steun, ondersteu-
ning ,behoud, onderhoud,
to Support, v. a. steunen,
dragen , ondersteunen ,
behouden , verdragen ,
dulden , verdedigen ,
voorstaan.
to Suppose, V. a. vooron-
derstellen , aannemen ;
suppose, neem aan, d, i,
gesteld; vermoeden, ge-
looven; to suppose one
to be , gelooven , dat ie-
mand is.
Suppositious, adj. onderge-
schoven.
to Suppress, v. a. onder-
drukken.
Supreme, adj, opperste,
zeer hoog , zeer groot;
Supreme command, op-
perbevel. .
Sure, adj. zeker, gewis,
zeker overtuigd, veilig ,
op wien m^en zich verla-
ten kan; I am sure, ik
weet zeker; be sure to do
it, zie vooral toe, dat
gij het doet.
Sure-footed, adj. veilig tre-
dende, vast van voet.
Surely, adv. zekerlijk, gewis.
Surface, s. oppervlakte.
Surgeon, s. wondarts.
Surname, s. bijnaam,
to Surname, v, a. een^ bij-
naam geven; surnamed,
bijge'Aaamd,
to Surpass, v. a. te boven
gnan, overtreffen.
to Surprise, v. a. verras-
sen , overvallen, verba-
zen , verwonderen.
Surprise , s. verrassing ,
verwondering,
to Surrender, v. a. overge-