Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
279
deren, orerrfcwAe«; studied
tortures, uitgezochte Jol»
teringen of martelingen,
to Stuff, V. a. volstoppen,
to Stun, V. a. verdooten ,
verlegen maken.
Stupidity , s. gevoelloosheid,
• domheid.
Stupidly , adv. bedtrelmd,
gevoelloos; stupidly, a-
^\ifisi,doodelijk verschrikt.
Style» s. stijl, {manier van
zich uit te drukken),
bouworde, stijl,
Styx, s. Styx, {de beroemd-
ste rivier in de beneden-
wereld, over welke, vol-
gens de mythologie, de
afgescheidene zielen moes-
ten varen),
Syabia, s. Zwaben,
Suba{tern,adj»oficfer9e«cAtA/.
to Subdue, v. a. bedwingen,
onderwerpen.
Subject, adj. onderworpen,
onderhevig.
Subject , s. onderdaan ,
onderwerp , {waarover
men spreekt of schrijft),
stof; to talk upon one's
own subject, van zich zel-
ven spreken; on the sub-
ject of her beauty, over
hare schoonheid.
Submission,'S.ofidertoerpiMj.
to Submit, v. a. et n. zich
onderwerpen, zich laten
welgevallen, zich met iets
vergenoegen.
Subordination , s. onderge-
schiktheid,
to Subsist, v. n. bestaan;
to subsist on of upon, zich
ergens mede onderhou-
den, generen.
Subsistence, s. onderhoud^
inkomen, bestaan.
Substance, s. wezen, we-
zenlijke zelfstandigheid,
ding, rijkdom , goederen,
to Substitute, v. a. in ie-
mands plaats stellen.
Subterraneous, adj. onder-
aardsch.
Subtile , adj. fijn , dun ,
teêr , slim, verstandig.
Suburb, s. voorstad,
to Succeed, v. n. opvolgen.
Success, s. afloop eener zaak,
gelukkige uitslag, geluk.
Successful, adj. gelukkig,
met een' goeden uitslag
bekroond.
Successor, s. opvolger.
Succulent, adj. sappig.
Such, zulk, zoodanig;
a one, die of die {wan-
neer men iemands naam
niet noemen kan of wil),
to Suckle, y. a. zogen.
Sudden, adj. onverwacht ^
plotseling, onvoorbereid;
on a sudden, plotseling^
eensklaps.
Suddenly, adv. plotseling,
to Suffer, y. a. etn./yrfcn,
toegeven, straf lijden ,
gestraft worden; I suffer
him to take, ik sta toe
dat hij neemt, ik laat hem
nemen.
Sufferance, s. lijden, geduld.
Suffering, s. lijden.
Sufficient, adj, toereikend,
genoegzaam.
Sufficiently, adv. toereikend,
to Suffocate, v. a. verstik-
ken, de lucht benemen y
smoren,
to Suggest, y. a. ingeven,
aan de hand geven.
Suit, s. reeks, regtszaak,
proces, pak (kleederen),
vrijerij.