Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
277
ring; en in plur, spoils,
buity {namelijk die van
den vijand y als zegetee-
henen, afgenomene klee-
deren en ipapenen).
Spoke , imp. en Spoken part,
van to Speak, spreken.
Sport, scherts, grap, spel.
Spot, s.vlaky plek, plants.
Spotted, adj. gevlekt y vol
rlakken.
Spouse, 3. gade, echtgenoot,
• to Spread , v. a. et n. ver-
spreiden, zich verspreiden.
Spread , part. verspreid.
Sprightly, adj. levendig,
vrolijk.
Spring, 3 lento, bron, veêr,
springveêr, veerkracht.
to Sprinkle , v. a. bespren-
gen, besproeijen.
Spur, s. spoor.
to Spurn, V. a. met den
voet stooten, met ver-
achting en trotschheid
behandelen.
Square, adj. regt hoekig, vier-
kant, in het vierkant;
square timber, in het vier-
kant gehouwen timmer-
hout,
to Squeeze, v. a. drukken ,
persen, uitpersen.
St., verkorting van Saint
voor den naam van eenen
heilige.
to Stab, V. a. doodsteken.
Stable, s. stal.
Staff, s. staf.
Stag, s. hert.
Stage, s. tooneel.
Staid, imp. en part, van
to Stay, staan.
to Stain, v. a. bevlekken.
Stake, s, paal,
to Stammer, v. a, et n. sta-
melen, stotteren.
* to Stand, v, n. {imp. en
part, stood) staan; to
standby, bijstaan^ helpen,
to Start, V. n. et a. ver-
schrikken , met schrik op-
staan; to startup, plot-
seling opvliegen, in de
hoogte vliegen,opspringen.
Star, s. ster.
to Starve, v. n. van hon-
ger omkomen of sterven,
verhongeren.
State, s. stand, toestand,
staatsie, pracht, plegtige
optogt; plur. the states,
de staten, landstenden;
the state of life , de leef-
wijze.
Statesman , s. staatsman.
Station, s. stand, post, be-
roep, rang.
Statuary , s. beeldhouwer.
Statue, s. standbeeld.
Stature, i. gestalte, grootte,
to Stave, V. a. een vat den
bodem inslaan; the barrel
was staved, het vat was
gesprongen.
to Stay, V. n. et a. staan,
blijven, wachten, vol-
harden , verduren.
Stay, a. verblijf.
Stead, s. stede, plaats; in
his stead, in zijne plaats.
Steady, adj. i?as/, onbewe-
gelijk.
Steep , adj. steil.
to Steep, v. a. doopen,
to Steer, v. a. sturen.
Step, s. stap, trede,
to Step, V. n. stappen, tre-
den ; to step in, tusschen
treden.
Stern, adj. ernstig, donker,
Sterne , s. Sterne, {de be-
kende Engelsche geestelij-
ke en schrijver).