Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
276
W.X.Y.Z.
Sorbonne, s, Sorhonney {het
unicersiteits-gebouw der
voormalige theologische
faculteit te Parijs),
Sore, adj. zeer. Sorely, adv.
zeer, ten uiterste y {wordt
alleen hij droevige, smar-
telijke gewaarwordingen
gebezigd.)
Sorry, adj, bedroefd; I am
sorry, het doet mij leed.
Sorrow, s. verdriet, droef-
heid, beklag.
Sort, s. soort.
Sot, s. dwaas, gek.
Sought, imp. en part, van
to Seek, zoeken.
Soul, 8. ziel; not a soul, nie-
mand, geene letende ziel.
Sound, adj. gezond.
Sound, 9. geluid, klank.
to Sound , V. n. et a. klin-
ken, geluid maken.
Soup, 8. soep.
Sour, adj. zuur.
Sovereign, s. vorst y souve-
rein.
Sovereignty , s. opperheer-
schappij, souver einiteit.
Space, s. ruimte.
Spain, s. Spanje.
Spaniard, s Spanjaard.
Spanish, adj. Spaansch.
to Spare, v.a. sparen y af-
zonder e7i y missen, ver-
schoonen.ongebruiktlaten;
I have no time to spare,
ik heb geen* tijd over.
Sparingly, adv, spaarzaam,
matig.
Spark, 8. vonk, jonge leven-
dige knaapy snaak.
to Sparkle, v. n. vonkelen.
Sparta , s. Sparta of Lace-
demon , {evne stad en re-
publiek in Griekenland),
Sparrow, 8. musch.
* to Speak , v. a. {imp. spoke,
part, spoken), spreken ,
verhalen.
Spartan, s. Spartaan; adj.
Sparlaansch,
Special , adj. hijzonder ,
naauwkeurig.
Species, s. soort.
Spectacle, s tooneel.schouw-
spel; plur. spectacles, bril.
Spectator, s. aanschouwer.
Spectre, s. spook.
Speech, s. spraak, rede-
voering, rede.
Speechless, adj. sprakeloos.
Speed, s. haast.
Speedy, adj. haastig , schie-
lijk,
* to Spend, v. a. {imp.
en part, spent) verteren y
uitgeven, uitputten, ver-
kwisten , doorbrengen
{van den tijd).
Spent, adj. uitgeput.
Sphere, s. sfeer, werkkring,
* to Spill, V. a. {imp, cn
part, spilt) storten.
* to Spin, V. a. {imp. en
part, spun) spinnen.
Spirit, St adem, geest, ver-
stand, levendig heid,moed,
{bijzonder in plur.)
Spite, 8. spijt, wrok; in
spile of, in xceêrwil van.
Splash, 8. hespatten, plomp.
to Splash, V. a. bespatten
met water en modder.
Splendid, adj. glinsterend,
prachtig.
Splendour, s. glans, heer-
lijkheid.
o Spoil, T. a. plunderen y
bederven, in den grond
helpen.
Spoil , s- roof, treurige
overblijfsels, afgetrokkene
huid eens diers, plunde-