Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
275
Slowly, adv. langzaam.
Slumber, s. sluimering.
Sly, adj. listig, arglistig.
Small, adj. klein,
* to Smell, V. a, {imp. en
part, smelled en smelt),
ruiken,
to Smile, v. a. grimlagchen.
Smile, s. grimlach,
S:f:ooth, adj. glad.
to Smooth, V. a. glanzen,
glad maken, strijken.
Snare, s. valstrik.
to Snarl, v. n. knorren,
brommen, (van honden,
wolven, enz.)
to Snatch, v. a. haastig
aangrijpen, schielijkweg-
nemen y afgrijpen.
Sneer, s« spottende lach.
Snipe, s, snip.
to Snivel, v. n. uit den neus
druipen , {eene verachte-
lijke uitdrukking, voor:)
weenen, huilen.
Snow, s. sneeuw.
So, adv. aoo, op deze wijze,
daarom, deswege, so so,
(eren als in het Neder-
duitsch), zoo zoo, tame-
lijk.
to Soak, T. a. doopen,
weeken, bevochtigen, nat
maken.
Sober, adj. nuchteren.
Society, v. maatschappij,
gezelschap,
Socrates, s. Socrates, {een
bekend Grieksch wijsgeer).
Soever, adv. {na what,
where, enz.) hoe ook; in
what manner soever, op
welke wijze ook.
Sofa, s. sofa.
Soft, adj. zacht, week.
Soft, interj. zacht! soft and
fair, geduld! bedaar!
to Soften, V. a. zacht,
week maken , bedaren.
Softly, adv. zacht.
Softness , s. zachtheid ,
zacht gevoel.
Soil, s, aardbodem, grond.
Soldier, s. soldaat.
Sole, adj. eenig.
Solely, adv. eent^ en alleen.
Solemn, adj. plegtig, statig.
Solemnity, s. plegtigheid,
to Solemniïe, v. a. vieren,
to Solicit, V. a. zeer smee-
ken, om iets verzoeken.
Solicitation, s. dringende
bede.
Solicitor, s. zaakgelastigde.
Solicitous, adj. bezorgd.
Solicitude, s. bezorgdheid.
Solid, adj. vast, hecht,
van waarde.
Solitary, adj. eenzaam, af-
gezonderd.
Solitude, s. eenzaamheid,
Solon, s. Solon, {de wet-
gever van Athene en een
der zeven wijzen van
Griekenland),
Solution, s. oplossing.
Some, adj. et pron. eenige,
iets, een, iemand.
Somebody, s. iemand.
Something, s. iets.
Sometime, adv. eenigen tijd.
Sometimes, adv. somvnjlen.
Somewhat, adv. iets, een
weinig.
Somewhere , adv, ergens.
Son, s. zoon.
Song, s. gezang.
Songster, s. zanger, {voor-
namelijk van vogels).
Son*in*law , s. schoonzoon.
Soon, adv. spoedig; so of
as soon as, zoo dra; no
sooner than , niet zoo dra ,
of; soon after, kort daarna.