Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
274
W.X.Y.Z.
sedert, zoo lang {als),
daar, dewijl, doch.
Sincere, adj. opregt.
* to Sing, a. {imp. en
part, sung) zingen.
Single, adj. enkel, onge-
huwd, eenig: single com-
bat, tweegevecht.
to Single out, v. a. et n.
uitkiezen, alleeen voor-
uit treden.
Singly, adv. in het bijzon-
der.
Singular, adj. zonderling,
bijzonder, voornamelijk»
* to Sink, V. a. ein.{imp.
sank en sunk, pari, sunk)
zinken, omvallen, doen
zinken, verlagen ^ ver-
nederen.
to Sip, V. a. kleine teugen
doen, slurpen.
Sip, s. slokje, teugje.
Sir, s. mijnheer , {gewo-
ne toespraak aan man-
nen) ; vóór den voor-
naam van eenen persoon,
duidt het den ridderstand
aan, bij v.: Sir Isaac
Newton, Sir Isaac Nexo-
ion, {hetgene men in
vroegere tijden vertaalde:
de Ridder Isaac Piewion).
Sire, s. Sire, {aanspraak
aan een gekroond hoofd,
eigenlijk alleen in het
Fransch).
Sirrah, int. {eene beschim-
pende uitroeping): hei,
rekel! lompert!
Sister, s. zusier,
* to Sit, V. n. {imp. en pari.
sat en sate) zitten, zich
nederzetten; to sit up, des
nachts opzitten, waken.
^\iWn%,9.zitiing,bijeenkomst
{eener vergadering)»
Situated, adj. gelegen, zich
in eenen zekeren toestand
bevindende; as I am si-
tuated , in den toestand
waarin ik ben.
Situation,sJoe^fatid, ligging.
Six, adj. zes.
Sixpence, s. pl. zes pence,
{een halte schelling, En-
gelsche munt).
Size, s. grootte, omvang.
Skill, s. bedrevenheid.
Skin, s. huid^ vel.
Skipper, s. schipper.
to Skulk, V. n. zich uit
schaamte verbergen, weg-
schuilen, sluipen.
Skull, s. hersenpan, schedel,
bekkeneel.
Sky, ». hemel, lucht.
Slack, adj. slap, traag,
niet gespannen; to go
slack, slap worden.
to Siake, v. a. lesschen,
blusschen, dempen.
Slap , s. slag {met de vlakke
hand).
to Slaughter, v. a. neder-
sabelen, vellen.
Slave, s slaaf.
Slavery, s. slavernij,
* to Slay, V. a. {imp, slew,
part, slain), dooden ^ dood-
slaan.
* to Sleep , V, n, {imp. en
part, slept), slapen»
Sleep, s. slaap.
Slight, adj. gering, onbe-
duidend.
S\i^hi,9.ver achting,schande.
Slily, adv. op eene listige
wijze,
to Slip, V. n. glijden, uit-
glippen.
S\oop,s.sloep,kleinvaartuig.
Sloth, s. luiheid.
Slow, adj. langzaam.